καλά Χριστούγεννα

By: Atara Themis

Writing Prompt: Yes

Date: 12th Dec 2021

Astoria, Queens

None too far removed from her little venture in India, Fight’s resident Grecian Goddess found herself in the little abode she had lived just before becoming a teen. Something of a timeshare for the Themis family, it was the place Atara usually stayed while in America. Despite still being the Brooklyn Champion and having access to the champions suite, despite all the amenities the company offered, something about the holidays made a longing for home more prevalent than any desire to be waited on hand and foot.

 

Christmas was a major holiday back in Greece and for it’s intended purpose. Not the commercial monstrosity America had turned it to. Near the all of Hellas Greek Orthodox and while it might be hard pressed to believe, Atara was as well to some extent. She loved Christmas and had taken it upon herself to decorate the house between whatever she had going on elsewhere. This night in particular she was found seated Infront of her tree wrapping paper and tape in hand.

 

Traditional kalanta music filled the room and the brunette’s honeyed rasped sang along much as she had done back in Athens as a child. Door to door, paper boat in hand, her and her sisters caroling to neighbors for treats. It made her miss those days.

 

“Καλήν εσπέραν άρχοντες,

αν είναι ορισμός σας,

Χριστού τη Θεία γέννηση,

να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον,

εν Βηθλεέμ τη πόλη,

οι ουρανοί αγάλλονται,

χαίρεται η φύσις όλη.”

 

Wrapping a gift for this Secret Santa thing she had opted in for, Atara’s recipient as well reminded her how she missed the comfort the familiarity of her sisters provided. Familiarity had been one of the reasons Atara had finally signed with Fight. She had worked with so many of the talent before and the name she had drawn was no exception. The whole process of acclimating was easier with familiar faces.

 

“Εν τω σπηλαίω τίκτεται,

εν φάτνη των αλόγων,

ο βασιλεύς των ουρανών,

και ποιητής των όλων.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι,

το Δόξα εν υψίστοις,

και τούτο άξιον εστί,

η των ποιμένων πίστις.”

 

All smiles Atara kept singing and wrapping. She was rather happy with her choice of gift and hope it went appreciated. These things were hard to get now, even for her…but rarity and expense didn’t matter. It was the thought. The sentiment behind it that would really hit the heart strings.

 

“Εκ της Περσίας έρχονται

τρεις μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα.”

 

All done up Grecian blue paper, Atara had finished wrapping and slapped white bow on the gift. She scribbled the name and placed a fat kiss on it to symbolically fill it with her love.

 

“Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε,

πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού

χρόνια πολλά να ζήσει.”

 

The music finished and Atara set the gift dead front and center of all the rest so she wouldn’t forget. So it wouldn’t get buried under so many bigger and possibly better gifts. It would be terrible to get exempt from next year’s list.